توضیحات

پنج خان شایستگی کتاب کنکور فنی حرفه ای برای مقطع کاردانی

 

جهت سفارش كتاب پنج خان شايستگي با شماره 66174380 -021و يا 09194556959 تماس بگيريد پنج خان شايستگي

 

كتاب پنج خان شايستگي ويژه كنكور كارداني هنرجويان شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش شامل درسنامه و ۱۵۰۰ تست از كتاب هاي شايستگي غيرفني  ۱- الزامات محيط كار ۲- كارگاه نوآوري و كارآفريني  ۳- مديريت توليد  ۴- كاربرد فناوري هاي نوين  ۵- اخلاق حرفه اي مي باشد. كتاب پنج خان توسط  خانم مهندس سارا عزت پور تاليف گرديده است.

كتاب پنج خان شايستگي ويژه كنكور كارداني هنرجويان فني حرفه اي

كتاب پنج خان شايستگي ويژه كنكور كارداني هنرجويان فني حرفه اي

لوازم اداری

 

کتاب کنکور فنی حرفه ای لوازم تحریر

ارزشیابی در هنرستان‌ها باید با استانداردهای شایستگی حرفه‌ی مورد نظر، مرتبط باشد و بر اساس آن‌ها تدوین شود.

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای، ابزارها و روش‌های گوناگونی را برای سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی می‌توان به کار برد. ارزشیابی به صورت مستمر انجام می‌شود و هنرجویان باید در همه‌ی پودمان‌ها (همان فصل‌های کتاب درسی) گواهینامه‌ی شایستگی دریافت کرده باشند. این مجموعه فوق العاده که یک کتاب کنکور فنی حرفه ای عالی محسوب میشود شامل این موارد است:

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، فقط مربوط به درس‌های زیر است:

1 – درس‌های شایستگی غیر فنی: (فنی و حرفه‌ای و کاردانش)

   – درس الزامات محیط كار در پایه‌ی دهم

   – كارگاه نوآوری و كار آفرینی، كاربرد فناوری‌های نوین و مدیریت تولید در پایه‌ی یازدهم

   – اخلاق حرفه‌ای در پایه‌ی دوازدهم

2 – شایستگی‌های فنی: (فنی و حرفه‌ای)

   – كارگاههای 8 ساعته‌‌ی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

   – درس‌های دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی

   – درس‌های مشترك شامل نقشه‌كشی فنی رایانه‌ای، عناصر و زبان بصری، آب، خاك و گیاه و ارتباط مؤثر.

3 – شایستگی‌های پایه فنی: (فنی و حرفه‌ای و کاردانش)

   – درس‌های ریاضی 1 و 2 و 3 – فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی

شیوه‌ی ارزشیابی: کتاب کنکور

هر درس شامل پنج پودمان (فصل) می‌باشد كه باید برای هر یك از آنها توسط هنرآموز مربوطه ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یك نمره‌ی مستقل برای هر یك پودمان‌ها ثبت گردد. شرط قبولی در هر پودمان كسب نمره‌ی حداقل 12 می‌باشد.

نمره‌‌ی هر پودمان، از دو بخش تشكیل می‌شود و در پایان فقط یك نمره بر اساس 0 تا 20 ثبت می‌گردد.

بخش اول ارزشیابی از كسب شایستگی از هر پودمان، با سه نمره‌ی 1 ، 2، 3 انجام می‌شود و نتیجه‌ی آن با ضریب 5 منظور می‌گردد.

  1= عدم احراز شایستگی

 2=  احراز شایستگی

 3= احراز شایستگی بالاتر از حد انتظار

بخش دوم ارزشیابی، نمره‌ی مستمر است كه بر اساس انجام فعالیت‌های كلاسی و كارگاهی، نظم، مشاركت در فعالیتهای آموزشی و  … از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد كرد.

هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری (واحد شایستگی) است و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از واحدهای شایستگی مطابق با شیوه مندرج در كتابهای درسی صورت خواهد كرد و نتیجه‌ی آن در دفاتر ثبت نمره‌ی كلاسی در مدرسه ثبت خواهد شد و بر اساس نتیجه‌ی حاصل از ارزشیابی واحدهای شایستگی‌، نمره‌ی پودمان به دست خواهد آمد.

هنرجو باید در هر 5 پودمان درس‌ها نمره‌ی بالای 12 كسب كند. در این صورت میانگین 5 نمره‌ی پودمان به عنوان نمره‌ی كلی درس در كارنامه‌ی تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در صورتی كه فرد در یك یا چند پودمان حداقل نمره‌ی 12 را كسب نكند، در آن درس‌، قبولی را به دست نمی‌آورد.

ارزشیابی مجدد فقط در پودمان یا پودمان‌هایی كه حداقل نمره‌ی مورد نظر در آن كسب نشده است، انجام می‌شود و در تمام طول سال تحصیلی، حداقل برای یك بار امكان پذیر خواهد بود.

هنرجویان می‌توانند کتاب همراه هنرجو را در زمان اجرای ارزشیابی با خود به همراه داشته باشند.

حميدرضا مظاهري

برگرفته از بخش‌نامه‌های آموزش و پرورش

کتاب کنکور فنی حرفه ای پنج خان شایستگی

 

کتاب کنکور فنی حرفه ای پنج خان شایستگی

کتاب کنکور فنی حرفه ای پنج خان شایستگی