توضیحات

ميز معلم در مدل هاي مختلف

ميز معلم

جهت سفارش میز معلم با شماره 66174380 -021 و يا 09194556959 تماس بگيريد میز معلم

 

صفحه رویه میز باید ورق مرکب چوبی با روکش طبیعی یا مصنوعی باشد

و جنس روکش‌های زیر و رویه صفحات ورق مرکب چوبی باید با همدیگر متناسب باشند تا از تابیدگی صفحه جلوگیری شود.

شیب نشیمن باید حدود 3 تا 4 درجه به طرف عقب و پایین باشد.تجهیزات مدارس

زاویه پشت نسبت به نشیمن باید 95 درجه باشد.

 رویه میز می‌تواند حداکثر تا 7 درجه شیب داشته باشد.

بهتر است در روی آن محلی برای قراردادن لوازم تحریر تعبیه کرد.

اندازه میز تحریر با توجه به جثه هر فرد تعیین می‌شود؛

بنابراین باید مدلی را تهیه كنید كه معلمان هنگاهی كه پشت آن می‌نشیند؛

به شانه و دست‌هایش فشاری وارد نشود. میز تحریری برای آنها مناسب است

كه وقتی پشت آن می‌نشیند، بدون اینكه به بدنش فشار اضافی وارد شود،

دست‌هایش روی میز قرار بگیرند؛ به صورتی كه مچ و آرنج در امتداد هم باشند و آرنج و بازو یك زاویه حدود 110 درجه ایجاد كند.

اگر ارتفاع میز تحریر انتخابی شما از این استاندارد كوتاه‌تر باشد، دست‌ها به سمت پایین آویزان و در نتیجه سر و گردن  اذیت می‌شود.

اگر هم از این حالت بلندتر باشد باعث می‌شود كه شانه بالاتر قرار بگیرد كه باز هم در دراز مدت باعث درد كتف و شانه می‌شود.

میز معلم