توضیحات

دفتر شورای مدرسه

دفتر شورای مدرسه

جهت سفارش دفتر شورای مدرسه با شماره 66174380 -021  و يا 09194556959 تماس بگيريد

دفتر شورای مدرسه

 1. مراقبت و نظارتبر فعالیت‌های مدرسه دفاتر اداری مدارس
 2. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل‌های مربوط و بخشنامه‌های ابلاغی از سویوزارت آموزش و پرورشو برنامه‌ریزی برای توجیه و آموزش عوامل ذی‌ربط.
 3. بررسی وتأیید برنامه‌های پیشنهادی سالانه‌ی مدرسه که از سوی مدیر، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط، به شورا ارائه می‌شود.
 4. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده از سویشورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان و شورای  دانش آموزان.

 5. بررسی وتأیید برنامه‌های مربوط به بزرگداشت ایام‌الله و مناسبت‌های مختلف دینی و انقلابی و ملی. دفاتر اداری
 6. بررسی وتأیید برنامه‌های مربوط به مسابقات علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری در سطح مدرسه.
 7. بررسی وتأیید برنامه‌ی اردوها و بازدیدهای دانش آموزان از مراکز علمی، فرهنگی، حرفه‌ای با رعایت ماده‌ی 107 این آیین‌نامه.
 8. بحث واتخاذ تصمیم در مورد چه گونگی برگزاری امتحانات با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط.
 9. تصمیم‌گیری در مورد تشویق و تنبیه دانش آموزان
 10. برنامه‌ریزی برای تقدیر از کارکنان و دانش‌آموزان نمونه به منظور ارائه‌ی الگوهای شایسته با همکاری انجمن اولیا و مربیان.
 11. تصمیم‌گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش‌آموزانبرابر آیین‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات امتحانی.
 12. تصمیم‌گیری در مورد لباس و پوشش دانش‌آموزان،در چارچوب مبانی و ضوابط مندرج در فصل پنجم این آیین‌نامه.
 13. نظارت بر فرآیند بودجه‌بندی برنامه‌ی درسی ارائه شده از سوی شورای معلمان و تأیید آن برای اجرا.
 14. بررسی مشکلات موردی دانش‌آموزانی که با مسائل خاصی از نظر آموزشی و پرورشی مواجه‌اند وارائه‌ی پیشنهاد به کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مربوط با توجه به اختیارات کمیسیون مذکور.
 15. صدور مجوز اخذ امتحاناز دانش‌آموزی که در امتحان پایانیداخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر رشته غیبت موجه داشته است تا دو هفته پس از پایان امتحانات.

 16. بررسی وتصویب پیشنهاد شورای معلمان در مورد تعیین پایه‌ی تحصیلی دانش آموزان دوره‌ی ابتدایی مشمول ماده‌ی 43 این آیین‌نامه.
 17. برنامه‌ریزی برای کمک به دانش‌آموزانی که شرایط استفاده از ماده‌ی 54 این آیین‌نامه را دارا می‌باشند.
 18. تصمیم‌گیریدر مورد دایر بودن مدرسه در ایام تعطیل رسمی و اوقات فراغت، برای فعالیت‌های فوق برنامه‌ی آموزشی و پرورشی، با مسؤولیت مستقیم مدیر مدرسه.
 19. برنامه‌ریزی برای ارتقای هر چه بیش‌تر دانش معلمان و کارکنان مدرسه.
 20. ترویج و گسترش فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و تقویت اعتقادات دینی، قرآنی و نماز و مکارم اخلاقی و فراهم آوردن امکانات و زمینه‌ی ‌های برگزاری شایسته‌ی مراسم گوناگون عبادی سیاسی.
 21. بررسی واتخاذ تصمیم در مورد چه گونگی ارتقای مهارت‌های زندگی و اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان.
 22. برنامه‌ریزی مناسب به منظور توسعه‌ی تربیت بدنی، بهبود وضع امکانات ورزشی، حفظ و توسعه‌ی نمودهای عینی اخلاق و آداب اسلامی، ارتقای سطح بهداشت، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و نمازخانه و حفظ محیط زیست.
 23. بررسی واتخاذ تصمیم در مورد نحوه‌ی مشارکت مؤسسات و دستگاه‌های آموزشی
 24. خارج از مدرسه در آموزش‌های علمی و عملی دانش آموزان بر اساس آیین‌نامه‌ی های مربوط.
 25. بررسیو اتخاذ تصمیم در مورد عرضه‌ی تولیدات و ارائه‌ی خدمات حاصل از فعالیت‌های آموزشی (عملی  کارگاهی) دانش آموزان به متقاضیان بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط.
 26. برنامه‌ریزی مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل بین مدرسه و جامعه‌ی محلی به منظور بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های پیرامون مدرسه در ارتقای امور کمی و کیفی مدرسه.
 27. تعیینپایه‌ی تحصیلی دانش آموزی که در نظام آموزشی خارجی تحصیل کرده و
 28. متقاضی ادامه‌ی تحصیل در مدرسه‌ی ایرانی خارج از کشور است،
 29. با رعایت مفاد آئین‌نامه‌ی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی.
 30. تغییر رشته‌ی تحصیلی دانش آموزانی که رشته‌ی تحصیلی آنان در کشور محل انتقال موجود نمی‌باشد
 31. (چنانچه دانش آموز باید در امتحان برخی از دروس به عنوان تغییر رشته شرکت کند
 32. می‌تواند ضمن ثبت نام و ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی مورد نظر، دروس مربوط را تا پایان سال تحصیلی امتحان دهد

دفتر شورای مدرسه

دفتر شورای مدرسه