توضیحات

خريد دفتر ثبت امانات كتاب خانه كليه مدارس و مقاطع

دفتر ثبت امانات كتاب خانه

جهت سفارش دفتر ثبت امانات كتاب خانه با شماره 66174380  و يا 09194556959 تماس بگيريد

دفاتر اداری

دفتر ثبت امانات كتاب خانه

شرايط امانت
تبصره 1: شرط امانت گرفتن کتاب، دارا بودن کارت عضویت کتابخانه مرکزی است. دفاتر اداری مدارس
تبصره 2: هر فرد فقط با کارت عضویت خود مجاز به امانت گرفتن کتاب است.
تبصره 3: در صورت تشخیص رئیس کتابخانه تعداد و مدت امانت کتابها برای برخی افراد می تواند کم یا زیاد شود.
تبصره 4: برای بازگشت کتابها نیازی به حضور خود شخص نیست ولی برای امانت گرفتن حضور شخص الزامی است.
تبصره 5: کلیه مراجعان چه عضو و چه غیر عضو در صورت مطالعه تحقیقی و استفاده از منابع کتابخانه می توانند از تالار کتابخانه استفاده کنند.
تبصره 6: در صورتی که کتابی متقاضی دیگری نداشته باشد، امکان تمدید آن وجود دارد (از طریق وب، حضوری یا تلفنی)
تبصره 7: کتابهای درسی و پر مراجعه در صورتیکه تنها یک نسخه در کتابخانه باشد امانت داده نمی شوند.
تبصره 8: امکان تکثیر صفحاتی از منابع به جز پایان نامه ها وجود دارد.

دفتر ثبت امانات كتاب خانه

جبران خسارت کتابهای آسیب دیده یا گم شده

جبران خسارت کتابهای گم شده یا آسیب دیده بر عهده استفاده کننده خواهد بود و او موظف است

ظرف یک ماه نسبت به تهیه منبع گم کرده اقدام کند، در صورت نبود کتاب مورد نظر، عضو متخلف باید بهای آن را طبق نظر رئیس کتابخانه بپردازد.

تبصره 1: تا زمان جبران خسارت، کتابهای جدید به فرد خاطی امانت داده نمی شود.
تبصره 2: جبران خسارت از طریق ارائه زیراکس یا کپی از اصل کتاب قابل قبول نیست.

دفتر ثبت امانات كتاب خانه

رعایت نظم و مقررات

رعایت سکوت و نظم هنگام مطالعه
خوردن، آشامیدن، صحبت با تلفن همراه، استعمال دخانیات در محل کتابخانه ممنوع است.

دفتر ثبت امانات كتاب خانه